Convenant / echtscheidingsconvenant
De afspraken die tijdens de gesprekken worden gemaakt, worden vastgelegd in het convenant of echtscheidingsconvenant. Deze worden door de mediator ingediend bij de rechtbank. Gemiddeld duurt het ongeveer 3 maanden om de scheiding volledig af te handelen. Wil je op een prettige manier de scheiding regelen? Dan raden we aan dit in gezamenlijk overleg te doen.

Gratis adviesgesprek