Snel scheiden in één dag zonder advocaat. Flitsscheiding

Naast het regulier scheidingstraject, bieden wij ook scheiden in 1 dag, snel scheiden zonder een advocaat . Veilig en met dezelfde zorgvuldigheid als een regulier scheidingstraject. Met in achtneming van alle aspecten.

Dit kan omdat wij werken met een speciaal hiervoor ontwikkelde beveiligde online omgeving: Scheidingsassistent. Voorwaarden om snel te scheiden is dat jullie redelijk met elkaar kunnen communiceren, het in grote lijnen met elkaar eens zijn en tot goede afspraken kunnen en willen komen.

Voorafgaand aan de dag waarop we samenkomen moet er veel gebeuren om er samen voor te zorgen dat die ene dag ook alles geregeld kan worden. Als jullie alle gevraagde stukken op tijd en compleet aanleveren dan gaan wij ons voorbereiden. Tussen het eerste contact en de daadwerkelijke dag zit zeker 3 weken, die hebben jullie nodig om alle stukken die nodig zijn voor jullie scheiding op te vragen.

scheiden-in-1-dag-flitsscheiding

Op locatie
Wij werken zowel vanuit onze eigen spreekruimte als op locatie. Door het hele land hebben wij geschikte locaties om scheiden in 1 dag invulling te geven, de keuze is aan jullie. Hebben jullie kinderen, ook hen willen we op deze dag spreken. Het op een passende manier betrekken van de kinderen bij de scheiding vinden wij uiterst belangrijk. Hoe, dat doen we in overleg met jullie.

Verloop scheiden in 1 dag, snel scheiden

  • aanmelden (online of telefonisch), u wordt binnen 24 uur teruggebeld
  • telefonische kennismaking en inventarisatie
  • benodigde gegevens invullen op een beveiligde computeromgeving
  • u ontvangt een checklist van ons van benodigde stukken die opgevraagd moeten worden
  • zo gauw alle stukken zijn aangeleverd gaan wij ons grondig voorbereiden
  • scheiden in 1 dag; we komen samen en bespreken alle aspecten die nodig zijn om veilig, verantwoord en met respect voor elkaar te scheiden. Eind van de dag worden alle stukken ondertekend
  • wij dienen voor jullie het verzoekschrift in bij de betreffende rechtbank
Gratis adviesgesprek