Samenwonen, scheiden, de woning / huis & mediation

Als jullie gaan scheiden moeten jullie beslissen wat je jullie met het huis doen.  In ieder geval één van jullie zal immers het huis verlaten. Daarbij speelt het belang van de kinderen een belangrijke rol.

Huurhuis
Hebben jullie een huurhuis, dan spreken jullie af wie de huur voortzet. De verhuurder zal deze afspraak vrijwel altijd accepteren.

Eigen huis
Hebben jullie een eigen woning, ook dan maken jullie afspraken wie in de woning blijft of dat jullie de woning verkopen. Ook kunnen jullie de woning nog onverdeeld laten, tot een bepaald moment. Houdt er rekening mee, dat dan wel het nodige geregeld moet worden en dat ook duidelijk moet worden vastgelegd.

Wil een van jullie in de woning blijven en deze van de ander overnemen, dan is het van belang eerst de waarde te bepalen. Dit kan via een makelaar maar het kan ook onderling. Meestal zal degene die het huis toebedeeld krijgt de helft van de overwaarde (getaxeerde waarde minus restant hypotheekschuld) aan de ander moeten betalen. Als er flinke overwaarde op het huis zit, zal de koper vaak een hypotheek moeten nemen om dat deel te kunnen financieren.

Alternatieven
Soms lukt het niet goed om in de dure tijd van de scheiding de financiering van het huis rond te krijgen. Onder andere partneralimentatie beïnvloedt de mogelijkheden tot herfinanciering van de huidige koopwoning. Ook een naderende ingangsdatum van het pensioen kan roet in het eten gooien. Een goede begeleiding is daarom cruciaal.

Fiscaliteit
Vanaf het moment dat een van jullie niet meer in de echtelijke woning woont en ook is uitgeschreven, is het partnerschap fiscaal gezien geëindigd. Vanaf dat moment kan de vertrokken partner nog twee jaar, te rekenen vanaf het moment dat hij of zijde woning heeft verlaten, de rente fiscaal in aftrek brengen mits de ander de woning blijft bewonen.

scheiden-woning-mediation

Hebben jullie samen een huis gekocht en kan geen van beide na de scheiding afzonderlijk de financiële lasten van de hypotheek blijven dragen, dan zal het huis verkocht moeten worden. Hebben jullie een hypotheek met NHG(nationale hypotheek garantie)-clausule, dan kan dit uitkomst bieden. Uitgangspunt is dan, dat de NHG de hypotheekverschaffer compenseert wanneer de woning bij verkoop minder opbrengt dan er aan hypotheek uitstaat. Daarbij beoordeelt NHG of jullie voldoen aan een aantal voorwaarden voor kwijtschelding van de ontstane restschuld.

1.  Allereerst zullen jullie volledig moeten meewerken aan het zo goed mogelijk oplossen van het probleem. Dat wil zeggen dat de woning onderhands, en niet via een executieveiling, wordt verkocht. Ook moet de woning in goede staat zijn, dus er mag geen achterstallig onderhoud of schade aan het pand zijn.

2. Het tweede criterium om in aanmerking te komen voor kwijtschelding is, dat jullie te goeder trouw zijn geweest. Dat houdt in dat jullie de rente en/of aflossing niet meer kunnen betalen omdat de relatie is beëindigd. Is één van jullie bijvoorbeeld ook andere financiële verplichtingen aangegaan, die ertoe hebben bijgedragen, dat de rente en/of aflossing niet meer betaalt kan worden, dan zal de NHG niet bijspringen.

In geval van echtscheiding of beëindiging van de relatie is het zaak te toetsen of een van jullie voldoende vermogen of inkomen heeft om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Als geen van jullie beiden afzonderlijk de financiële last van de hypotheek kan dragen, springt het Garantiefonds bij als er na verkoop een tekort optreedt.

Gratis adviesgesprek