Scheiden en de kinderen

Wat overkomt kinderen? Kinderen ervaren een scheiding als iets heel ergs dat hen overkomt. Ze hebben er geen invloed op, niet om gevraagd en het is een ingrijpende levensverandering.

Wat het voor kinderen nog moeilijker kan maken zijn de volgende factoren:

  • Overvallen worden door het bericht dat ouders gaan scheiden. Vertel het kinderen samen en wacht niet het te vertellen terwijl jullie het allang in gang gezet hebben. Kinderen hebben de tijd nodig zich op de verandering te kunnen voorbereiden;
  • Een scheiding waar sprake is van (verbaal) geweld;
  • Er niet over mogen of durven praten met anderen;
  • Verbroken contact met een van de ouders;
  • Negatief praten over de andere ouder;
  • Ruzie tussen de ouders;
  • Niet met iemand kunnen praten over de scheiding;
  • Zelf moeten bemiddelen tussen ouders;
  • Alles wordt buiten het kind om geregeld.

Betrek kinderen erbij door naar ze te luisteren. Wat bepaalde dingen voor hen betekenen en deze mee te nemen in jullie besluitvorming. Zet dingen die belangrijk zijn voor de kinderen in het ouderschapsplan, op deze manier voelen ze zich serieus genomen.

Tips om je kinderen bij echtscheiding te helpen Je kind helpen bij een echtscheiding kan één van de moeilijkste taken zijn waarmee jullie als ouder geconfronteerd worden. Hierna volgt een korte lijst met praktische tips die je door deze moeilijke periode heen kunnen helpen.

1. Wees eerlijk
Laat je kind niet geloven dat alles goed gaat wanneer dat niet zo is. Kinderen zijn erg scherpzinnig. Ze merken het als een ouder iets tracht te verbergen, zelfs als het de bedoeling is hun gevoelens te sparen. Kinderen hebben behoefte aan eenvoudige eerlijke antwoorden die zij kunnen begrijpen, zonder iemand de schuld te geven of slecht te maken.

2. Laat uw kind weten dat het niet zijn fout is
Alle kinderen veronderstellen dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor de scheiding. Kinderen moeten zacht en herhaaldelijk worden verzekerd tijdens de eerste paar jaren dat de scheiding een beslissing is van de ouders die niets te maken heeft met het gedrag van de kinderen.

3. Luister aandachtig
Kinderen hebben vele vragen, gevoelens, veronderstellingen en zorgen over de echtscheiding. Vele ouders vinden het moeilijk om eenvoudig stil te zitten luisteren naar hun kinderen zonder hen te onderbreken met een ‘los het op’-zin. Kinderen hebben er nood aan te voelen dat ze worden gehoord met geduld en onafgeleide aandacht.

scheiden-kinderalimentatie-partneralimentatie

4. Laat je kind weten dat het OK is hoe het ook reageert op de scheiding
Veel kinderen verbergen hun gevoelens van droefheid, woede of verwarring omdat ze bang zijn dat deze gevoelens hun ouders van hun stuk zullen brengen. Kinderen moeten weten dat al hun gevoelens aanvaardbaar zijn.

scheiden-kinderen-mediation

5. Laat je kind weten dat het normaal is dat het wenst dat zijn ouders terug samen zouden komen
Kinderen kunnen zich beschaamd voelen over deze heel normale wens. U kan uw kind uitleggen dat het weinig waarschijnlijk is dat mensen die eens gescheiden zijn ooit nog samen komen, maar hun wens om verzoening is heel normaal.

6. Stel uw kind gerust omtrent zijn persoonlijke veiligheid
Veel kinderen zijn bezorgd of er na de scheiding van hun ouders voor hen nog voldoende eten zal zijn, onderdak of kleding. Kinderen die leven met alleenstaande ouders kunnen nood hebben aan geruststelling dat zij een plan heeft om het kind te beschermen in geval van brand, “inbrekers” of “geesten”.

7. Vraag uw kind naar hun vriendjes wiens ouders ook gescheiden zijn
Dit is een goede manier om te leren over de angsten van uw kind en zijn veronderstellingen over gescheiden ouders, en geeft je de mogelijkheid om misvattingen op te ruimen en uw kind eraan te herinneren dat ook andere kinderen hebben meegemaakt wat zij nu meemaken.

8. Plaats uw kind niet in het midden of tracht het niet te dwingen om partij te kiezen
Zeg niets over je ex als uw kind het kan horen. Laat je kind geen boodschappen overbrengen naar je ex. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om van beide ouders te kunnen blijven houden. Als een ouder de affectie van een kind voor de andere ouder afwijst, zal het kind zich beginnen terug te trekken, oneerlijk worden of depressief.

9. Besteed zelf tijd met vrienden die om u geven
Een ondersteunend netwerk kan verhinderen dat uw kind uw vertrouweling wordt en zich verantwoordelijk voelt voor uw emotioneel welzijn. Het kan u ook een grotere frustratietolerantie geven voor wat kinderen in het leven van elke dag doen.

10. Lees samen en bespreek een boek over echtscheiding voor kinderen
Dit zal u helpen om uw kind belangrijke aspecten uit te leggen en anderzijds uw kind helpen om vragen te formuleren waarvoor het soms de woorden niet vindt.

Bron: Lois V. Nightingale, Ph.D.

Brief aan alle gescheiden ouders

download-brief-kinderen
http://www.villapinedo.nl/wp-content/uploads/2012/09/Villa-Pinedo-open-brief-14-09-20121.pdf

Gratis adviesgesprek