Scheiden en alimentatie

Kinderalimentatie
Als jullie een relatie hebben met kinderen, zullen jullie in de regel een alimentatieregeling afspreken, die is gebaseerd op de behoefte van de kinderen tijdens jullie relatie en de draagkracht van de alimentatieplichtige. In die berekening gaat per 2015 het nodige veranderen. Allereerst ontvangt de alimentatiegerechtigde geen belastingteruggave meer over de kinderalimentatie: de aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar.

Vervolgens wordt de alleenstaande-ouderkorting afgeschaft. Deze bedraagt thans € 78,92 per maand, te verhogen tot maximaal € 188,83 netto per maand als een of meer van de kinderen die u verzorgt jonger dan 16 jaar is. Daarvoor in de plaats komt de alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget, maar niet voor iedereen. Met name alleenstaande ouders met een hoger inkomen zullen hiervoor niet (of voor een lager bedrag) in aanmerking komen.

Naast de alleenstaande-ouderkorting is er de inkomensafhankelijke combinatiekorting, een fiscale tegemoetkoming voor alle ouders die werk combineren met de zorg voor kinderen jonger dan 12 jaar. Deze blijft bestaan. Al met al verandert er het nodige op alimentatiegebied. Dit kan betekenen, dat als er verder geen financiële wijzigingen zijn, de kinderalimentatie voor kinderen tot en met 18 jaar met maximaal € 30 per kind per maand wordt verlaagd.

Scheiden en kinderen >

Partneralimentatie
Zijn jullie gehuwd of zijn jullie geregistreerd partner, dan kan het zijn, dat er partneralimentatie wordt afgesproken. Ook hier geldt, dat die is gebaseerd op de behoefte van tijdens jullie relatie en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Als je korter dan vijf jaar getrouwd bent geweest en er zijn geen kinderen dan duurt de alimentatieverplichting even lang als de huwelijkse periode.

scheiden-kinderalimentatie-partneralimentatie

Ben je langer dan vijf jaar getrouwd geweest dan duurt de alimentatieverplichting 12 jaar en stopt dan automatisch. De alimentatieperiode wordt berekend vanaf de datum inschrijving van echtscheiding bij de gemeente in de gemeentelijke basisadministratie. Op verzoek van de alimentatiegerechtigde kan de alimentatietermijn door de rechter worden verlengd. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, indien beëindiging te ingrijpend is.

Gratis adviesgesprek