Samenwonen, scheiden & mediation

Uit elkaar na samenwonen. Hoe gaat dat? Ongehuwde samenwoners hebben vaak een samenlevingscontract dat beëindigd moet worden als ze uit elkaar gaan.

Daarvoor hoeven jullie niet naar een advocaat of naar de rechtbank. Een mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding en het beëindigen van andere juridische samenlevingsvormen kan dat voor jullie verzorgen.

De ontbinding van een samenlevingscontract
In een samenlevingscontract staat meestal hoe de overeenkomst beëindigd kan worden. Er staan ook vaak afspraken in over bijvoorbeeld de verkoop van het huis en de verdeling van de spullen als de relatie eindigt. Toch kan het nodig zijn om ook bij het uit elkaar gaan afspraken te maken. Als jullie samen kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar moeten jullie een ouderschapsplan opstellen. In dat plan komen alle afspraken over de kinderen te staan. Het is verstandig om alle gemaakte afspraken die betrekking hebben op het einde van jullie relatie tevens te laten vastleggen in een notariële akte. Zo’n akte heeft executoriale kracht, net als een vonnis van de rechter.

Geregistreerd partners en scheiden
Het geregistreerd partnerschap heeft nagenoeg dezelfde wettelijke status als het huwelijk. De procedure voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap hoeft echter niet hetzelfde te zijn als bij een scheiding. Verder is een scheiding van tafel en bed niet mogelijk bij een geregistreerd partnerschap.

Hoe kun je een geregistreerd partnerschap beëindigen?
Als jullie je geregistreerd partnerschap willen beëindigen, hoeft dit niet altijd via de rechtbank. Dit hangt er vanaf of jullie het eens zijn over de beëindiging en of er minderjarige kinderen in het spel zijn. Het partnerschap eindigt ook bij overlijden van één van de partners of door omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Scheiden zonder tussenkomst van de rechter
Als jullie het eens zijn over de beëindiging en er geen minderjarige kinderen in het geding zijn, is het mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Dit heet dan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Jullie kunnen deze beëindiging laten bekrachtigen door een notariële akte, waaraan de beëindigingsovereenkomst wordt gehecht.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter
Als er wel kinderen in het spel zijn, zullen jullie het geregistreerd partnerschap alleen kunnen beëindigen door tussenkomst van een rechter. Dan regelen jullie dezelfde zaken als bij een reguliere scheiding, zoals die bij gehuwden plaatsvindt.

Zoek je contact over jullie mediation? Neem rechtstreeks contact op >

Gratis adviesgesprek