Gehuwd, scheiden & mediation

Gehuwd, scheiden & mediation | Scheiden van tafel en bed

Als jullie het samen eens willen worden over de scheiding dan kunnen jullie met behulp van een mediator een echtscheiding aanvragen via een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Hebben jullie kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan mee te sturen.

Convenant
Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst, waarin jullie alle afspraken ten aanzien van de scheiding opnemen. De belangrijkste afspraken maken jullie over:

Is een kind op het moment van tekenen van het convenant inmiddels 18 jaar of ouder en staan er afspraken in het convenant die hem of haar betreffen, dan zal hij of zij het convenant ook tekenen.

Ouderschapsplan
In het ouderschapsplan maken jullie de niet-financiële afspraken, zoals de omgangsregeling en het respectvol ouderschap. Ook geven jullie aan, hoe jullie de kinderen hebben betrokken in het echtscheidingsproces.

Procedure
Na indiening van het verzoekschrift volgt een echtscheidingsbeschikking met daaraan gehecht het convenant en, indien nodig, het ouderschapsplan. Tegen deze beschikking kunnen jullie in beroep. Aangezien jullie in het convenant zelf jullie afspraken hebben geaccordeerd, wordt hier over het algemeen van afgezien.

Jullie tekenen een akte van berusting, waarbij jullie verklaren af te zien van de wettelijke beroepsmogelijkheden. Het huwelijk is pas definitief ontbonden als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van burgerlijke stand in de gemeente waar jullie ooit gehuwd zijn.

Gratis adviesgesprek