Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, verlagen de productiviteit en kosten daarom geld. Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation.
mediationperspectief-arbeidsmediation-conflict-teamwork-exitgesprekken-ontslag

Een conflict met je collega of werkgever kan veel stress met zich meebrengen. Je gaat met tegenzin naar je werk, je prestaties lijden er onder en ook thuis ben je niet jezelf. Een conflict op het werk leidt geregeld tot een verstoorde arbeidsrelatie. De beëindiging van het dienstverband is een veel gekozen oplossing. Na heftig duw- en trekwerk bepaalt de rechter hoeveel geld betaald moet worden en zijn beide partijen ontevreden: de werknemer verliest zijn baan, de werkgever een werknemer. Een negatieve ervaring erbij voor iedereen. Een mediator van mediationperspectief kan eraan bijdragen dat het een, voor alle partijen aanvaardbare, positieve ervaring wordt.

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij re-integratie, exit-mediation, teammediation en interculturele mediation. De mediators van Scheidingsperspectief hebben ruime ervaring in het begeleiden van deze processen. We staan jullie graag bij.

Gratis adviesgesprek